top of page

Port of Hong Kong, 1935

Drying laundry, Hong Kong, 1935

Fishing boat, Hong Kong, 1935

Porters, Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

A market, Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Street barber, Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

A market, Hong Kong, 1935

A market, Hong Kong, 1935

A market, Hong Kong, 1935

A girl on a ship heading to Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

A market, Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Porters, Hong Kong, 1935

Porters, Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Camerawoman on a ship landing in Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Hong Kong Bay, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

Port of Hong Kong, 1935

A boy, Port of Hong Kong, 1935

Porters, Ceylon, 1935

Ceylon, 1935

Fishing boats, Penang Sea, 1935

Beggars, Ceylon, 1935

bottom of page